Akreditační vzdělání - Letní tábor 2017, dětské letní tábory a další tábory v roce 2017 

Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2017 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2017 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2017 a školy v přírodě pro děti Letní tábory 2017 a školy v přírodě pro děti

Akred. vzdělávání

Kurz Instruktor 2017

Pomocník vedoucího dětského kolektivu, Instruktor

 • 4.11. - 5.11.2017
 • od 15 let
 • 500 Kč pro účastníky táborů DA (veřejnost 1000 Kč)
 • ZŠ Mařádkova

Přednášky z oblasti pedagogiky, psychologie, tvorby a organizování her, bezpečnosti práce při práci s dětmi, zdravověda a legislativa vztahující se k ozdravným pobytům a vedení dětských kolektivů.

KDE A KDY: Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace

4.11.2017 od 9 do 18 hodin. (13-14.00 pauza na oběd)

5.11.2017 od 9 do 16:00 hodin. (diskuze + ujasnění dotazů, testy)


Náplň kurzu

Právní minimum

3 hodiny

Základy pedagogiky a psychologie dětí

2 hodiny

Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví

3 hodiny

Základy hygieny a první pomoci

2 hodiny

Hry v praxi

4 hodiny

Závěrečný test

0,5 hodiny

Vyhodnocení

0,5 hodiny

 

S SEBOU: poznámkový blok, něco na psaní, jídlo a pití, přezůvky. Na místě je možné uvařit si kafe, čaj a pod. Obchod je vzdálen cca 10 min. chůze.

KURZOVNÉ: pro ty, co jezdili na tábory s Dětskou agenturou: 500,‐ Kč/ ostatní 1000 Kč (částka zahrnuje náklady na lektory, skripta, provozní náklady na školící místnost (V ceně nejsou zahrnuty obědy, poblíž je restaurace). Peníze se platí na místě při započetí kurzu.

 

Pozor! Pro úplné absolvování kurzu je povinná účast na všech uvedených částech kurzu:

Podzimní táborová škola (16. - 19.11.2017)

- Zdravotník zotavovacích akcí 42 hodin (víkendy leden-březen)

- Jarní táborová škola (velikonoční prázdniny)

- 2x praxe na školách v přírodě (květen-červen)

letní tábory pro děti Přihláška      

Podzimní táborová škola

Seminář pro nováčky Dětské agentury

 • 16.11. - 19.11.2017
 • 15+
 • 890,-

Druhý ze série vzdělávacích kurzů pro všechny, kteří chtějí pracovat s dětmi na školách v přírodě, letních táborech a dalších akcích pro děti a mládež. Na tomto semináři si ověříte informace nabité na Instruktorském kurzu a ošaháte si je v praxi.

Účast na kurzu je povinná pro všechny účastníky kurzu instruktor, kteří ukončili tento kurz až 3 roky zpětně, tedy rok ukončení 2015, 2016, 2017.ZAHÁJENÍ: 16.11.2017 v 18:30 před radnicí ve Zlatých Horách.

UKONČENÍ: 19.11.2017 ve 12:00 obědem


Časy příjezdu a odjezdu do cílových stanic se mohou zmenit v návaznosti na dokončení stavebních prací na některých komunikacích.

DOPRAVA NA STŘEDISKO:

16.11.2017 -> Doporučujeme hromadně autobusem (16:00 Ostrava ÚAN, 16:52 Opava Nákladní, Krnov, aut. st. 17:20, Zlaté Hory 18:16)

DOPRAVA ZE STŘEDISKA:

19.11.2017 -> 14:04 hromadně autobusem (14:58 Krnov, aut. st.; 15:28 Opava Nákladní; 16:20 Ostrava ÚAN)

 

S SEBOU: vhodné oblečení a obutí do chaty i přírody (dle počasí), přezůvky!!!, baterku, hygienické

potřeby, poznámkový blok + něco na psaní, (hudební nástroj).

POPLATEK: pro ty, co jezdili a jezdí na tábory s Dětskou agenturou: 890,

(částka zahrnuje náklady ubytování, stravu 3x denně, lektory, náklady na topení, elektřinu, rekvizity,…) Nezahrnuje dopravu na středisko a zpět.Na žádost vystavíme omluvenku do školy.

letní tábory pro děti Přihláška          letní tábory pro děti Středisko MAYA - Zlaté Hory

Jarní táborová škola 2018

Seminář pro nováčky a veškeré stávající aktivisty Dětské agentury.

 • 29.03. - 1.4.2018
 • od 15 let
 • 680 Kč

Táborová škola aktivistů Dětské agentury.

Příjezd na akci: Hromadně, doporučen autobus

Oficiální zahájení: 29.03.2018 v 18:30 hodin. Konec kurzu je stanoven na 01.04.2018 v 11:00 hodin.

Účastníci kurzů Instruktor a Jarní táborová škola v tomto závěrečném kurzu si budou dopilovávat vědomosti a v získávat vzkušenosti od starších vedoucích. Kurz je ukončen závěrečnými testy ze všech oborů, které se probíraly. Ostatní členové Dětské agentury, kteří mají zájem se akce zúčastnit také, se oficiálně přihlásí přihláškou na těchto stránkách a to z důvodu zajištění ubytování a stravy.

Na tomto kurzu se budou pohybovat i programoví vedoucí a je zde možno se přihlásit na jedlotlivé akce pořádané agenturou (školy v přírodě, tábory a další akce)

Věci s sebou: vhodné oblečení i obutí do chaty i přírody (dle počasí), přezůvky !!!, hygienické potřeby, poznámkový blok + něco na psaní.

Poplatek: pro všechny, co jezdili na tábory s Dětskou agenturou 680,- Kč (částka zahrnuje ubytování, stravu 3xdenně, náklady na topení, lektory, rekvizity, ...)

letní tábory pro děti Přihláška          letní tábory pro děti Středisko MAYA - Zlaté Hory

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí pro aktivisty Dětské agentury

 • leden - březen
 • od 15 let
 • 1800,-
 • Krnovská 71D, Opava - Předměstí

Tento kurz je podmínkou pro fungování na akcích Dětské agentury. Nezbytnost vyplývá z formulace zákona ve vztahu k činnosti Dětské agentury.

Odborné školení zajišťuje oblastní spolek Českého Červeného Kříže, který vydává certifikaci.

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastníci Certifikát, které má celorepublikovou platnost a umožňuje držiteli působit jako zdravotnický dozor na akcích, jako jsou školy v přírodě, letní tábory, lyžařské kurzy, školní výlety, hromadné akce místních samospráv apod. Ti, kdo ještě nemají 18 let, získají Účastnický list. V 18 letech jim bude nabídnuto „přeškolení“, po kterém jim bude vystaveno Certifikát o absolvování kurzu.
Kurz má rozsah 40 hodin a je ukončen testem z teoretické čsti a modelovou situací jakožto praktickou zkouškou.

Školení proběhne o víkendech ve dvou termínech vždy od 9 do 16:00. Nahlásit se do jednotlivých termínů je možné na některém z kurů, emailem, nebo telefonicky.

1. Etapa: 27. a 28.1., 10. a 11.2., 24. a 25.2. 2018,

2. Etapa: 3. a 24.2., 17. a 18.2., 3. a 4.3. 2018,

Místo konání:

Krnovská 71D, Opava - Předměstí

Doprava:

Vlastní – autobusy, vlaky, MHD apod. tak, abyste byli na místě 10 minut před začátkem.

Pomůcky:

Psací potřeby, přezůvky, svačina, chuť učit se nové věci a dobrá nálada. V učebně bude možno uvařit si kávu a čaj.

Studijní materiály:

možno zakoupit oficiální příručku ČČK na místě za 150,- Kč (doporučeno).

Cena kurzu:

Cena kurzu je 2.100 Kč; všem členům Dětské agentury bude poskytnuta sleva 800 Kč, kdy absolventi uhradí před začátkem kurzu 1.800 Kč a 500 Kč obdrží během první praxe na školách v přírodě v roce 2018, které se zúčastní jako instruktoři.

Částka 1.800 Kč se vybírá v hotovosti na místě při zahájení.

Dotazy na info@detska-agentura.cz nebo 731 701 322 či 553 770 777.

letní tábory pro děti Přihláška      

Letní tábory 2017

Anketa: Letní tábor

Jaký letní tábor je pro tebe nejzajímavější?

Hlasovalo: 305597 osob.

Doplňkový prodej

Dětské tábory 2017

Dětské letní tábory, podzimní tábory, jarní prázdniny a další programová pásma připravujeme jako organizace zaměřená na volnočasové aktivity dětí a mládeže, vzdělávání pracovníků pro volný čas (akreditační vzdělávání z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a další oblasti volného času dětí a mládeže, již od roku 1999.

Rádi bychom Vám nabídli možnost trávení volného času na našich letních dětských táborech 2017, které jsme pro letošní rok připravili. Jedná se o letní táborové pobyty pro děti a mládež mající zájem o dobrodružství a pohyb ve věku od 7 do 15 let. Na středisku MAYA vám můžeme nabídnout celou škálu táborů s momentálně velmi populárními motivy jako jsou Piráti z Karibiku, Harry Potter, Rango, Fantastická zvířata a kde je najít, Hledá se Nemo. Dále jsme pro rok 2017 připravili letní táborový pobyt s pohádkovou motivací „Pohádkový les“ pro děti od 5 do 10 let a letní táborové pobyty speciálně zaměřené na výuku jízdy na koních na středisku DOUBRAVA. To jsou tábory Černý hřebec, Ohnivý oceán. Pro hokejové nadšence jsme letos uspořádali tábor s názvem Malý Velký hokejista. A nakonec letošní novinka - Kreativní tábor zaměřený na rozvíjení fantazie a dovedností, kde se děti mohou naučit spoustu nových technik jako je třeba Qulling nebo Macramé!Katalog (nejen letních) dětských táborů

Borovice.cz

Lanex

Akzo Nobel

Hotel Koruna

Penzion Koruna

Mincovna Opava

Moravskoslezský kraj

Dětská agentura, Hlavní 156, 747 06 Opava 6    © Copyright 2008-2017 Dětská Agentura | Letní tábory pro děti | Spolupráce | Webové stránky

Chaty Česko