Spolupráce - Dětská agentura - letní tábory, školy v přírodě 

Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2017 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2017 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2017 a školy v přírodě pro děti Letní tábory 2017 a školy v přírodě pro děti

Spolupráce

Kterákoli organizace může požádat provozovatele o umístění pořádaných táborových pobytů pro děti a mládež. Umístění je zdarma. Provozovatel jen prosí o pomoc při dostatečném zviditelnění těchto www stránek umístěním některého z níže uvedených banerů na stránky organizace, která jeho služby zdarma využívá (je jedno kterého a na jaké místo svých www). Děkujeme za Vaši vstřícnost a pomoc, při společném zájmu.

verze 1

<!--[if !IE]> -->
 <object type="application/x-shockwave-flash" 
 data="http://www.detska-agentura.cz/flash/banner_tabory.swf" width="212" height="265">
<!-- <![endif]-->
<!--[if IE]>
 <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
 width="212" height="265">
 <param name="movie" value="http://www.detska-agentura.cz/flash/banner_tabory.swf" />
 <!--><!--dgx-->
 <param name="loop" value="true" />
 <param name="menu" value="false" />
</object>
<!-- <![endif]-->
				

verze 2


tabory.net
 <a href="http://www.tabory.net">
 <img src="http://www.tabory.net/bannery/banner.gif" 
 alt="tabory.net" style="border: 0;" />
</a>
			

verze 3

tabory.net
 <a href="http://tabory.net"> 
 <img src="http://www.tabory.net/bannery/banner-static.gif" 
 alt="tabory.net" style="border: 0;" />
</a>
			

verze 4

<!--[if !IE]> -->
 <object type="application/x-shockwave-flash" 
 data="http://www.detska-agentura.cz/flash/banner_tabory2.swf" width="212" height="265">
<!-- <![endif]-->
<!--[if IE]>
 <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
 width="212" height="265">
 <param name="movie" value="http://www.detska-agentura.cz/flash/banner_tabory2.swf" />
 <!--><!--dgx-->
 <param name="loop" value="true" />
 <param name="menu" value="false" />
</object>
<!-- <![endif]-->
				

verze 5


Dětská agentura - letní tábory
 <a href="http://www.detska-agentura.cz">
 <img src="http://www.tabory.net/bannery/banner2.gif" 
 alt="Letní tábory - Dětská agentura" style="border: 0;" />
</a>
			

verze 6

Dětská agentura - letní tábory
 <a href="http://www.detska-agentura.cz"> 
 <img src="http://www.tabory.net/bannery/banner-static2.gif" 
 alt="Dětská agentura - letní tábory" style="border: 0;" />
</a>
			

Letní tábory 2017

Anketa: Letní tábor

Jaký letní tábor je pro tebe nejzajímavější?

Hlasovalo: 305597 osob.

Doplňkový prodej

Dětské tábory 2017

Dětské letní tábory, podzimní tábory, jarní prázdniny a další programová pásma připravujeme jako organizace zaměřená na volnočasové aktivity dětí a mládeže, vzdělávání pracovníků pro volný čas (akreditační vzdělávání z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a další oblasti volného času dětí a mládeže, již od roku 1999.

Rádi bychom Vám nabídli možnost trávení volného času na našich letních dětských táborech 2017, které jsme pro letošní rok připravili. Jedná se o letní táborové pobyty pro děti a mládež mající zájem o dobrodružství a pohyb ve věku od 7 do 15 let. Na středisku MAYA vám můžeme nabídnout celou škálu táborů s momentálně velmi populárními motivy jako jsou Piráti z Karibiku, Harry Potter, Rango, Fantastická zvířata a kde je najít, Hledá se Nemo. Dále jsme pro rok 2017 připravili letní táborový pobyt s pohádkovou motivací „Pohádkový les“ pro děti od 5 do 10 let a letní táborové pobyty speciálně zaměřené na výuku jízdy na koních na středisku DOUBRAVA. To jsou tábory Černý hřebec, Ohnivý oceán. Pro hokejové nadšence jsme letos uspořádali tábor s názvem Malý Velký hokejista. A nakonec letošní novinka - Kreativní tábor zaměřený na rozvíjení fantazie a dovedností, kde se děti mohou naučit spoustu nových technik jako je třeba Qulling nebo Macramé!Katalog (nejen letních) dětských táborů

Borovice.cz

Lanex

Akzo Nobel

Hotel Koruna

Penzion Koruna

Mincovna Opava

Moravskoslezský kraj

Dětská agentura, Hlavní 156, 747 06 Opava 6    © Copyright 2008-2017 Dětská Agentura | Letní tábory pro děti | Spolupráce | Webové stránky

Chaty Česko