Letní tábor 2021, dětské letní tábory a další tábory v roce 2021 

Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2021 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2021 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2021 a školy v přírodě pro děti Letní tábory 2021 a školy v přírodě pro děti

letní tábory 2021

Jak se přihlásit na tábor?

Je to velice jednoduché!

1. krok

Vyplňte přihlášku.

Vyberte si tábor, na který chcete přihlásit své dítě. Pro každý tábor musíte poslat samostatnou přihlášku. Je nezbytné, aby jste vyplnili veškeré údaje o dítěti, jeho bydlišti a odpovědném zástupci.
Následně tyto informace odešlete do našeho systému ke zpracování.

Obratem obdržíte dokumenty (form_1; form_2; form_3; faktura).

2. krok

Je čistě na vás.


Na e-mail jsme vám doručili dokumenty (form_1; form_2; form_3; faktura), které si vytiskněte a pozorně vyplňte.  K nim pak přiložte kopii kartičky zdravotního pojištěnce a kopii aktuálního očkovacího průkazu dítěte. Stačí jen to nejdůležitější očkování, nemůsíte kopírovat celou knížku. :)

3. krok

Nyní máte vše připraveno a vyplněno. Co s tím?


Pošlete řádně vyplněné všechny tři dokumenty (form_2; form_3; kopii očkovacího průkazu a kartičky pojištěnce) v jedné obálce, a to poštou na adresu:

Dětská agentura
Hlavní 156/4
747 06, OPAVA

Paralelně zašlete platbu faktury za pobyt na účet 86-5234880277/0100, kde jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

4. krok

Jakmile obdržíme potřebné dokumenty a platbu, vystavíme Vám Pobytový poukaz, se kterým pak Vaše dítě v den odjezdu nastoupí do táborového autobusu.
Na pobytovém poukazu je také prohlášení o bezinfekčnosti, které podepisujete teprve v den odjezdu nebo při předání dítěte u autobusu!