Letní tábor 2022, dětské letní tábory a další tábory v roce 2022 

Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2022 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2022 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2022 a školy v přírodě pro děti Letní tábory 2022 a školy v přírodě pro děti

letní tábory 2022

Dětské letní tábory 2021

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom, tak jako loni a další předešlé roky, Vám a Vašim dětem nabídli možnost trávení volného času na našich letních dětských táborech 2021, které jsme pro letošní rok připravili. Jedná se o letní táborové pobyty pro děti a mládež mající zájem o dobrodružství a pohyb od 5 do 15 let na obou našich střediscích MAYADOUBRAVA. Dále jsme pro rok 2020 připravili letní táborový pobyt s pohádkovou motivací pro děti od 5 do 10 let a letní táborové pobyty speciálně zaměřené na výuku jízdy na koních. Tábor s koňmi bude připraven dětem, které mají vztah ke koníčkům nebo si jej chtějí získat. V průběhu tábora bude k dispozici 10 koní, na kterých budou moci cvičit a na závěr se zúčastní závodu účastníků o nejlepšího jezdce. Tento letní tábor po odborné stránce povede majitelka stáje Lidka se svými spolupracovníky. Dobrodružné letní tábory 2020 pak nabízejí celou škálu motivů od velmi populárních filmových či seriálových příběhů jako jsou Harry Potter, Pán prstenů, Piráti z karibiku a jiné, které se každoročně připravují.

Dětské letní tábory, podzimní tábory, jarní prázdniny a další programová pásma připravujeme jako organizace zaměřená na volnočasové aktivity dětí a mládeže, vzdělávání pracovníků pro volný čas (akreditační vzdělávání z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a další oblasti volného času dětí a mládeže, již od roku 1999. Vedoucí a pracovníky s dětmi si vybíráme a školíme tak, aby byli přesně seznámeni se všemi pravidly, povinnostmi, směrnicemi, zákony a povinnostmi a garantovali touto formou tak v maximální míře jejich dodržování a bezpečnost na táborech. Každý pracovník je navíc před započetím tábora proškolen pro bezpečnost při práci s dětmi v okolním terénu.

Pohodový průběh tábora zajišťuje pečlivě rozvržený program vedený programovými vedoucími. Ten pamatuje nejen na prostor pro zábavu, pohodu, legraci, ale také na osobní odpočinek, výlety, osobní hygienu a další. Podrobný program pro ten který agenturní letní tábor 2020 prošel dlouhou cestu. V průběhu prázdnin byla navržena a odsouhlasena skladba táborových náplní, zaměření a motivací. Následně jsou zpracovány (v průběhu září) podklady pro informační platformu pro rodiče a na internetové stránky Dětské agentury. Pak si jednotliví programoví vedoucí tvoří své pracovní týmy, se kterými chtějí tábory realizovat a připravují konkrétní program pro „svůj“ tábor. Ten musí připravit s ohledem na věkovou kategorii dětí, táborové zaměření a motivaci. Na začátku roku programovou stránku táboru předkládá ke schválení vedení agentury. Po schválení pak již se svým týmem zpracovávají různé pomůcky, dekorace, a další přípravy, které budou potřebovat pro realizaci konkrétního letního tábora. Motivační programové prvky táborů střídají půldenní a celodenní výlety, kvízová pásma, megadeskové hry, hudební programové bloky jako např. karaoke, taneční podložky, nebo jsou zde trampolíny, večerní posezení u slavnostního ohně, nízké lanové překážky a mnoho dalších. To podle konkrétního programu a také mentalitě programového vedoucího.

Obě střediska, kde letní tábory 2021 proběhnou, zajišťují potřebné podmínky stanovené v zákonech, vyhláškách. V průběhu tábora jsou zajištěny hygienické podmínky, které dozoruje Krajská hygienická stanice formou pravidelných kontrol svých pracovníků.

Tak jako v předešlých letech, také v průběhu letních táborů 2021 bude v obou střediscích otevřen „táborový klub“ ve kterém si účastníci tábora budou moci koupit nějakou tu dobrotku.  Je zde, s výjimkou cigaret a akoholických nápojů, možné koupit např. čokolády, bonbóny, oplatky, žvýkačky, lupínky, kofolu, džusíky, nanuky, pohlednice a spoustu dalších. Je otevřen povětšině jednou denně na půlhodinku.

Naše tábory jsou, z hlediska stravování zajištěny dle jídelníčku odsouhlaseného odborníkem na stravování, a dozorovány zdravotníky táborů, hlavními vedoucími a hlavním kuchařem. Letní tábory 2021 bude u naší agentury z hlediska stravování zajišťovat oddělení vedené hospodářem a vedoucím kuchyně, kteří jsou garancí profesionálního zpracování stravy, která je dle předpisů pro účastníky 5x denně s celodenním pitným režimem.

Také pro rok 2020 bude každý letní tábor, po zdravotní stránce zajištěn smlouvou o zdravotní péči s praktickým dětským lékařem na zdravotním středisku ve Zlatých Horách a na každém středisku bude v půběhu všech letní táborů zajištěn zdravotníkem s předepsaným odborným vzděláním. Ten „vládne“ téměř všemu. Může zakázat koupání nebo v chladných dnech tu či onu hru. Na každém ze středisek má ošetřovnu a izolační místnosti samostatně pro dívky i chlapce. Kontroluje přípravu jídla, dodržování denního programu, oblékání dětí a spoustu dalších velice důležitých činností.

Cena za letní tábory 2020, tak jak již je standardem z předešlých let, je vyčíslením skutečných nezbytných nákladů spojených s jejich realizací. Obsahuje ubytování v chatkách (včetně ložního prádla), stravování 5x denně včetně pitného režimu, pojištění dětí v průběhu tábora, dopravu na tábor a z tábora, program včetně pomůcek, rekvizit a dekorací, drobné odměny pro děti, vstupné do muzeí, rozhleden, a dalších zajímavostí a nesmíme zapomenout na realizátory programové náplně a technický personál.

V průběhu tábora bude na webové stránky www.detska-agentura.cz/tabory umisťována fotodokumentace z proběhlé činnosti takže si můžete „omrknout“, jak vaše ratolesti fungují, co dělají a jak prožívají svůj volný čas.

Pokud nebudete mít možnost přístupu na webové stránky či možnost komunikace pomocí e-mailu, volejte prosím na telefonní číslo do kanceláře vedení letních táborů, to je 553 770 777 nebo 584 425 807 středisko Maya.

Dětská agentura, Hlavní 156, 747 06 Opava 6    © Copyright 2008-2022 Dětská Agentura | Letní tábory pro děti | Spolupráce | Webové stránky

Chaty Česko