Letní tábor 2023, dětské letní tábory a další tábory v roce 2023 

Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2023 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2023 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2023 a školy v přírodě pro děti Letní tábory 2023 a školy v přírodě pro děti

školy v přírodě

Návrh rozvrhu dne

Rozvrh dne je podmíněn zákony a směrnicemi vztahujícími se k ozdravným pobytům dětí a mládeže a je možné jej upravit podle fyzických specifik dětí, momentální situace a názorů pedagoga případně názoru zdravotníka ŠvP.

Jeden z nejčastěji požadovaných rozvrhů dne školy v přírodě:

7:30 Vstávání
7:40 Protažení tělesné schránky
7:45 Osobní hygiena, úklid pokojů
8:00 Snídaně případně výdej svačinky
8:30 Škola – vyučování
12:00 Příprava na oběd
12:15 Oběd + odpolední klid
15:00 Odpolední program (v jeho průběhu výdej svačinky)
18:00 Příprava na večeři
18:15 Večeře
19:00 Večerní program
21:00 Dýchání do polštářků

Dětská agentura, Hlavní 156, 747 06 Opava 6    © Copyright 2008-2023 Dětská Agentura | Letní tábory pro děti | Spolupráce | Webové stránky

Chaty Česko