Spolupráce - Dětská agentura - letní tábory, školy v přírodě 

Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2023 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2023 a školy v přírodě pro děti Letní dětské tábory Letní tábory pro děti Letní tábory 2023 a školy v přírodě pro děti Letní tábory 2023 a školy v přírodě pro děti

Spolupráce

Kterákoli organizace může požádat provozovatele o umístění pořádaných táborových pobytů pro děti a mládež. Umístění je zdarma. Provozovatel jen prosí o pomoc při dostatečném zviditelnění těchto www stránek umístěním některého z níže uvedených banerů na stránky organizace, která jeho služby zdarma využívá (je jedno kterého a na jaké místo svých www). Děkujeme za Vaši vstřícnost a pomoc, při společném zájmu.

verze 1

<!--[if !IE]> -->
 <object type="application/x-shockwave-flash" 
 data="http://www.detska-agentura.cz/flash/banner_tabory.swf" width="212" height="265">
<!-- <![endif]-->
<!--[if IE]>
 <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
 width="212" height="265">
 <param name="movie" value="http://www.detska-agentura.cz/flash/banner_tabory.swf" />
 <!--><!--dgx-->
 <param name="loop" value="true" />
 <param name="menu" value="false" />
</object>
<!-- <![endif]-->
				

verze 2


tabory.net
 <a href="http://www.tabory.net">
 <img src="http://www.tabory.net/bannery/banner.gif" 
 alt="tabory.net" style="border: 0;" />
</a>
			

verze 3

tabory.net
 <a href="http://tabory.net"> 
 <img src="http://www.tabory.net/bannery/banner-static.gif" 
 alt="tabory.net" style="border: 0;" />
</a>
			

verze 4

<!--[if !IE]> -->
 <object type="application/x-shockwave-flash" 
 data="http://www.detska-agentura.cz/flash/banner_tabory2.swf" width="212" height="265">
<!-- <![endif]-->
<!--[if IE]>
 <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
 width="212" height="265">
 <param name="movie" value="http://www.detska-agentura.cz/flash/banner_tabory2.swf" />
 <!--><!--dgx-->
 <param name="loop" value="true" />
 <param name="menu" value="false" />
</object>
<!-- <![endif]-->
				

verze 5


Dětská agentura - letní tábory
 <a href="http://www.detska-agentura.cz">
 <img src="http://www.tabory.net/bannery/banner2.gif" 
 alt="Letní tábory - Dětská agentura" style="border: 0;" />
</a>
			

verze 6

Dětská agentura - letní tábory
 <a href="http://www.detska-agentura.cz"> 
 <img src="http://www.tabory.net/bannery/banner-static2.gif" 
 alt="Dětská agentura - letní tábory" style="border: 0;" />
</a>
			

Dětská agentura, Hlavní 156, 747 06 Opava 6    © Copyright 2008-2023 Dětská Agentura | Letní tábory pro děti | Spolupráce | Webové stránky

Chaty Česko