Letní tábory

Momentálně nejsou spuštěny žádné tábory.

Jak se přihlásit na tábor?

Je to velice jednoduché!

01
Vyplňte přihlášku,

Vyberte si tábor, na který chcete přihlásit své dítě. Pro každý tábor musíte poslat samostatnou přihlášku. Je nezbytné, aby jste vyplnili veškeré údaje o dítěti, jeho bydlišti a odpovědném zástupci. Následně tyto informace odešlete do našeho systému ke zpracování. Obratem obdržíte dokumenty

02
Je čistě na vás.

Na e-mail jsme vám doručili dokumenty (form_1; form_2; form_3; faktura), které si vytiskněte a pozorně vyplňte. K nim pak přiložte kopii kartičky zdravotního pojištěnce a kopii aktuálního očkovacího průkazu dítěte. Stačí jen to nejdůležitější očkování, nemůsíte kopírovat celou knížku. :)

03
Nyní máte vše připraveno a vyplněno. Co s tím?

Všechny dokumenty je potřeba naskenovat/nafotit, tak aby informace v nich byly čitelné a zaslat na e-mail info@detska-agentura.cz Paralelně zašlete platbu faktury za pobyt na účet 86-5234880277/0100, kde jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

04
Řada je na nás.

Jakmile obdržíme potřebné dokumenty a platbu, vystavíme Vám Pobytový poukaz, se kterým pak Vaše dítě v den odjezdu nastoupí do táborového autobusu. Na pobytovém poukazu je také prohlášení o bezinfekčnosti, které podepisujete teprve v den odjezdu nebo při předání dítěte u autobusu!

Přihláška k táboru

Vyplňte přihlášku k táboru

Přihláška/rezervace

Může vás zajímat

Další důležité informace o táborových turnusech